Figyelem! Az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy a vásárlás könyebb, gyorsabb, és gördülékenyebb legyen.
Weboldalunk használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el a böngészőjében.ELFOGADÁS ÉS BEZÁRÁS

Újra angolra hangolva - Az angol kiejtés könyve - Kovács János - Siptár Péter

Kiadó: Helikon

1 db termék
080/009
-82%

9,50 RON

Listaár: 52,70 RON

Szerző: Kovács János - Siptár Péter

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás éve: 2000
Sorozat: Helikon nyelviskola
ISBN: 9632085698
Kötés: Puha karton
Lapszám: 408
Méret: Album
Minőség: Újszerű

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Újra angolra hangolva - Az angol kiejtés könyve - Kovács János - Siptár Péter" esetén 1 db..

+

TARTALOM

Előszó
Jelmagyarázat
1. lecke1
Az angol mássalhangzók1
Gyakorlat2
Az angol beszéd ritmusa2
Ritmusgyakorlatok3
Az angol beszéddallamról3
A főbb mondatfajták hanglejtése5
Ellenőrző kérdések10
2. lecke11
Az angol magánhangzók: bevezetés11
A magánhangzórendszer központi része11
A további hangsúlyos magánhangzók helye a rendszerben13
Hangsúlytalan magánhangzók13
Hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok14
A magánhangzók időtartama15
Gyakorlás16
Ellenőrző kérdések20
3. lecke21
A hehezetes mássalhangzók21
A [p] hang kiejtése és írásmódja22
Magyar-angol szópárok22
Olvasógyakorlat23
Gyenge alakok: általános bevezető23
A gyakoribb gyenge és összevonható alakok felsorolása27
Ellenőrző kérdések30
4. lecke31
A [t] hang kiejtése31
Magyar-angol szópárok31
A [t] hang írásmódja és a t betű kiejtése32
Olvasógyakorlat33
Ritmusgyakorlat33
Az eldöntendő kérdések dallama33
A határozatlan névelő gyenge alakjai34
Ellenőrző kérdések36
5. lecke37
A [k] hang kiejtése37
Magyar-angol szópárok37
A [k] hang írásmódja és a k betű kiejtése38
Az -ic képzőt tartalmazó szavak hagsúlyozása39
Gyakorlatok41
Ritmus- és dallamgyakorlatok42
Ellenőrző kérdések42
6. lecke43
A [b] hang kiejtése és írásmódja43
A szavak fő- és mellékhangsúlya43
Három szótag - háromféle hagsúly45
Az and és but gyenge alakja45
A kérdőszavas kérdések dallama46
Ritmusgyakorlat47
Ellenőrző kérdések47
7. lecke48
A [d] hang kiejtése és írásmódja48
A szabályos igék második és harmadik alakjának végződése48
Gyakorlás49
Az -ed végű melléknevek50
Négy szótag - négyféle hangsúly50
A segédigék erős és gyenge alakjai51
Ritmusgyakorlat52
Ellenőrző kérdések52
8. lecke53
A [g] hang kiejtése és írásmódja53
Az -ity képzős szavak hangsúlyozása53
Az -icity/-icality végű szavak54
Drill55
A visszakérdező dallam55
Ritmusgyakorlat56
Ellenőrző kérdések56
9. lecke57
A [r] hang kiejtése és írásmódja57
A [r] hang előfordulása57
A néma r gyakorlása59
A "betoldott r" és a "kötő r" gyakorlása60
A [tr], [dr] hangkapcsolat60
Olvasógyakorlat61
Ellenőrző kérdések62
10. lecke63
A [l] hang kiejtése és írásmódja63
A sötét és világos l előfordulása63
Gyakorlat65
Olvasógyakorlat66
Magyar-angol szópárok66
A will segédige gyenge alakja67
A visszhangkérdések dallama68
Ellenőrző kérdések68
11. lecke69
A [m] és a [n] hangok kiejtése és írásmódja69
Az m és n betűk "némító hatása"69
A szótagalkotó [m] és [n]70
Az isn't, haven't-féle összevont alakok70
További összevont tagadó alakok71
Ritmusgyakorlatok72
Ellenőrző kérdések72
12. lecke73
A [ng] hang kiejtése és előfordulása73
Magyar-angol szópárok74
Gyakorlatok74
[ng] és [ngk]; [ng] és [ngg]75
Olvasógyakorlat76
Rejtvény77
Ellenőrző kérdések77
13. lecke78
A [f] és a [v] hangok kiejtése és írásmódja78
Rímvadászat78
A [f] ~ [v] váltakozás79
Az elöljárószók erős és gyenge alakja80
Az of és a for gyenge és erős alakja81
Öt szótag - ötféle hangsúly82
Ellenőrző kérdések82
14. lecke83
A [th-sz] hang kiejtése és írásmódja83
Tollbamondás84
Teszt: [th-sz] vagy [f]?84
Drill: [th-sz] és [s]84
Drill: [th-sz] és [t]85
Nyelvtörő86
A to gyenge alakja87
Ellenőrző kérdések88
15. lecke89
A [th-d] hang kiejtése és írásmódja89
Gyakorlatok90
A the kétféle ejtése91
A három that92
A them gyenge alakja94
Ritmusgyakorlat95
Ellenőrző kérdések95
16. lecke96
A [th-sz] ~ [th-d] váltakozás96
A th rendhagyó ejtése96
Olvasógyakorlat96
A két there97
A háromféle [there]98
A than gyenge alakja99
Ellenőrző kérdések100
17. lecke101
A [s] és a [z] hangok kiejtése és írásmódja101
Az s betű kiejtése101
A -sive végződés ejtése103
Az s toldalékok104
Gyakorlás105
Olvasógyakorlat105
Ritmusgyakorlat105
Ellenőrző kérdések106
18. lecke107
A z, c, x betűk kiejtése107
A some használata névelőként109
A some erős és gyenge alakjai110
Az is és has gyenge alakja111
Az ötféle s háromféle kiejtése111
Az egyszerű szavak főhangsúlya112
Ellenőrző kérdések114
19. lecke115
A [sh] és a [zs] hangok kiejtése és írásmódja115
Olvasógyakorlat115
A shall gyenge alakja116
Hat szótag - hatféle hangsúly116
Az igekötők hangsúlya117
Ritmusgyakorlat117
Ellenőrző kérdések117
20. lecke118
A [tsh] és a [dzs] hangok kiejtése és írásmódja118
A ch kiejtése118
A g betű kiejtése119
A j betű kiejtése121
Tollbamondás121
Ritmusgyakorlat122
Ellenőrző kérdések122
21. lecke123
A [j] hang kiejtése és írásmódja123
Az összeolvadás123
A kétféle [jo:]125
Elöljárószók a mondat végén126
Elöljárószók és igekötők (ismétlés)127
Ritmusgyakorlat127
Ellenőrző kérdések127
22. lecke128
A [v] és a [w] hangok összevetése128
A [w] hang kiejtése128
A [w] hang írásmódjai129
Az a és o ejtése [w] után131
Olvasógyakorlat132
A was gyenge alakja132
A will not összevont alakja133
Ellenőrző kérdések133
23. lecke134
A [h] hang kiejtése és írásmódjai; a néma h134
A h-ra végződő kettősbetűk134
Névmások és segédigék néma h-ja135
Olvasógyakorlat136
A have gyenge alakja136
A néma mássalhangzóbetűk ismétlése137
Ellenőrző kérdések138
24. lecke139
Szabad és fedett magánhangzók139
A szabad és a fedett helyzet fogalma139
A mássalhangzó-kettőzés140
Helyzetek és értékek141
Gyakorlat143
Nyelvtörő144
Ellenőrző kérdések145
25. lecke146
Az [ei] kiejtése és írásmódjai146
Az a betű lehetséges kiejtései szabad helyezetben147
Az ai/ay betűkapcsolat ejtése147
Az ei/ey betűkapcsolat ejtése148
Rímvadászat148
"Erős" és "gyenge" végződések149
Az -ate végű szavak hangsúlyozása150
Az -ative végű melléknevek és az -acy végű főnevek152
Olvasógyakorlat154
Ellenőrző kérdések154
26. lecke155
Az [ae] hang kiejtése és írásmódja155
Magyar-angol szópárok156
Az a betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben157
Gyakorlás157
Fedett vagy szabad érték?158
A have gyenge alakjai158
A kijelentő és felszólító mondatok dallama159
Ellenőrző kérdések161
27. lecke162
Az [i:] hang kiejtése és írásmódja162
Az e betű lehetséges kiejtései szabad helyzetben163
Az ea betűkapcsolat ejtése163
Az ee betűkapcsolat ejtése164
Gyakorlás164
Az -ation végű főnevek hangsúlyozása164
Olvasógyakorlat166
Ellenőrző kérdések167
28. lecke168
Az [e] hang kiejtése és írásmódjai168
Az e betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben169
A néma e funkciói169
Fedett vagy szabad érték?170
A let us összevont alakja170
A -self névmások hangsúlya171
Ellenőrző kérdések171
29. lecke172
Drill: [ae] és [e]172
Olvasógyakorlat172
A -ment képzős főnevek hangsúlyozása173
A -less és -ness képzős szavak hangsúlyozása174
Az összetett mondatok dallama174
Gyakorlat: az összetett mondatok dallama176
Ellenőrző kérdések176
30. lecke177
Az [ai] hang kiejtése és írásmódjai177
Az i, y betűk lehetséges kiejtései szabad helyzetben178
Az ie betűkapcsolat ejtése179
Olvasógyakorlat179
Az -ize képzős szavak hangsúlyozása180
Ritmusgyakorlatok181
Mondatvégi megszólítások és idéző mondatok dallama182
Ellenőrző kérdések184
31. lecke185
Az [i] hang kiejtése és szabályos írásmódja185
Magyar-angol szópárok186
Az [i] hang további írásmódjai187
Olvasógyakorlat188
Az i, y betűk lehetséges kiejtései fedett helyzetben188
Az i és y betűk megoszlása188
Fedett vagy szabad érték?190
Ellenőrző kérdések190
32. lecke191
Az [i] hang összehasonlítása más hangokkal191
A re-, de-, pre-, ex- előképzők kiejtése192
Az -ish végű igék hangsúlyozása193
Az -ify képzős szavak hangsúlyozása194
Az -ization és -ification végű szavak195
Olvasógyakorlat196
Az ugye-kérdések dallamai197
Ellenőrző kérdések197
33. lecke198
Az [ou] hang kiejtése és írásmódjai198
Magyar-angol szópárok199
Az o betű lehetséges kiejtései szabad helyzetben200
Az oa és az oe betűkapcsolatok ejtése200
Olvasógyakorlat201
A do not összevont alakja201
Ellenőrző kérdések201
34. lecke202
Az [oa] hang kiejtése és írásmódjai202
Magyar-angol szópárok202
Az o betű lehetséges ejtései fedett helyzetben203
Fedett vagy szabad érték?203
A from erős és gyenge alakja204
A szószerkezetek hangsúlyozásáról204
Ellenőrző kérdések206
35. lecke207
Az [oa] és [ou] hangok gyakorlása207
Teszt: [oa] vagy nem?207
Olvasógyakorlat208
Az off és az of kiejtése208
A not hangsúlyos ejtése209
Az -ous végű melléknevek hangsúlyozása209
Olvasógyakorlat211
Ellenőrző kérdések211
36. lecke212
A [ju:] és [u:] hangok kiejtése és írásmódjai212
Drill213
Az u betű lehetségese kiejtései szabad helyezetben213
Az eu/ew, ui és oo betűkapcsolatok ejtése214
Tökéletes rímek215
Ritmusgyakorlatok216
Ellenőrző kérdések216
37. lecke217
Az [á] hang kiejtése és szabályos írásmódja217
Magyar-angol szópárok217
Egy érdekesség az angol helyesírás történetéből218
Az [á] hang további írásmódjai219
Az u betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben219
Olvasógyakorlat219
Ellenőrző kérdések219
38. lecke220
Az [u] hang kiejtése és írásmódjai220
Magyar-angol szópárok221
Olvasógyakorlat222
A hangsúlytalan szótagban álló u betű ejtése222
Olvasógyakorlat223
Ritmusgyakorlatok224
Ellenőrző kérdések224
39. lecke225
Az [á] és [u] hangok összevetése más magánhangzók225
Gyakorlat226
A must erős és gyenge alakja226
Az -able/-ible végű szavak hangsúlyozása227
Az -ate végű igék -able képzős alakja229
Mondathangsúly230
Ellenőrző kérdések233
40. lecke234
Az [au] hang kiejtése és írásmódja234
Olvasógyakorlat234
Az ou/ow betűkapcsolat ejtése235
Az -ability/-ibility végű szavak236
Olvasógyakorlat237
Ritmusgyakorlatok238
Ellenőrző kérdések238
41. lecke239
Az [oi] hang kiejtése és írásmódja239
Az oi/oy betűkapcsolat ejtése239
Kétféle hangsúlyozású szavak239
Példamondatok241
Drill245
Olvasógyakorlat245
Ellenőrző kérdések246
42. lecke247
Az [ö] hang kiejtése és írásmódjai247
Magyar-angol szópárok248
Olvasógyakorlat248
[ö] és [i]249
A "kötő r" és a "betoldott r"249
Hangsúlyeltolódás és [ö]250
Gyenge alakok251
Ellenőrző kérdések252
43. lecke253
Az r betű szerepe az angol helyesírásban253
Az [eö] hang kiejtése és írásmódjai254
Az [eö] hang összehasonlítása más magánhangzókkal255
Az a betű lehetséges kiejtései r előtt256
Gyakorlás256
A két mássalhangzóra végződő igék hangsúlyozása257
Az -ant/-ent és -ance/-ence végződés hangsúlyszabálya258
Ellenőrző kérdések259
44. lecke260
Az [aa] hang kiejtése és írásmódjai260
Az [aa] hang összevetése az [á] és [eö] hangokkal261
Magyar-angol szópárok262
Olvasógyakorlat262
Gyakorlat: [aa:] vagy [ae]?263
Az -al végű szavak hangsúlyozása263
Ellenőrző kérdések267
45. lecke268
Az [iö] hang kiejtése és írásmódjai268
Az [iö] összevetése más hangokkal269
Az e betű lehetséges kiejtései r előtt270
Gyakorlás270
Az ear betűcsoport ejtése271
Az utolsó szótagjukban [iö]-t tartalmazó szavak hangsúlyozása271
Ellenőrző kérdések272
46. lecke273
Az [aiö] hang kiejtése és írásmódjai273
Az [aiö] összevetése hasonló hangokkal274
Az i, y betűk lehetséges kiejtései r előtt274
Az összetett szavak hangsúlyozása275
Szóhangsúly: összefoglaló teszt276
Ellenőrző kérdések277
47. lecke278
Az [auö] hang kiejtése és írásmódjai278
A triftongusok279
Az our/ower/owar betűcsoport ejtése279
Hangsúlytalan mondatkezdetek280
Ritmusgyakorlatok280
A szószerkezetek hangsúlyozása: összefoglaló teszt280
Ellenőrző kérdések281
48. lecke282
Az [ó:] hang kiejtése és írásmódjai282
Magyar-angol szópárok283
Az [ó:] hang összevetése más hangokkal284
Az o betű lehetséges kiejtései r előtt285
Az au/aw betűkapcsolat ejtése285
Olvasógyakorlat285
Ellenőrző kérdések286
49. lecke287
A [juö] és [uö] kiejtése és írásmódjai287
Az u betű lehetséges kiejtései r előtt288
Gyenge és erős alakok áttekintése289
Rímvadászat292
Ritmusgyakorlatok293
Mondathangsúly: összefoglaló teszt294
Ellenőrző kérdések295
50. lecke296
Az [ő:] hang kiejtése és írásmódjai296
Az [ő:] hang összevetése más magánhangzókkal296
Magyar-angol szópárok297
Olvasógyakorlat298
Hanglejtés: összefoglaló teszt298
The Chaos301
Ellenőrző kérdések305
Megoldások307
Felhasznált irodalom321
Tárgymutató323
Szómutató331

Accesories

Kapcsolódó termékek

Ezeket is megvásárolták

Jó tudnia

Szerkesztőség ajánlata

Gyerekkönyvek - új könyvek